Nếu như các cấp dưới các bạn được liệt kê và hệ thống đơn giản các cấu trúc ngữ pháp hay từ vựng đã học, thì đến đây các bạn sẽ biết so sánh những vấn đề tương tự nhau, các bạn sẽ giao tiếp hiệu quả nhờ hiểu được ý tứ sâu xa trong từng từ từng ngữ, ý đồ truyền thông sẽ đạt tối ta sự chính xác, biết cách biện minh, từ chối, nói cường điệu, nói giảm nói tránh.

Lịch Khai Giảng 2019 Tại CS Quận Tân Bình

Buổi sáng Cao cấp 1 Cao cấp 2 Cao cấp 3
 
2 -> 6 8:45 - 10:15      
10:30 - 12:00      
2,4,6 8:45 - 10:15      
10:30 - 12:00      
3,5,7 8:45 - 10:15      
10:30 - 12:00      
Buổi chiều Cao Cấp 1 Trung Cấp 2 Trung cấp 3
2,4,6 5:45 - 07:15      
7:30 - 9:00      
3,5,7 5:45 - 07:15      
7:30 - 9:00      
3,5 6:15 - 08:30      

Các kĩ năng nghe nói đọc viết ở giai đoạn này được nâng cao hơn qua các buổi học về kĩ thuật thuyết trình, phát biểu, viết thư, báo cáo….. Các bạn được nghiên cứu các nội dung liên quan đến các vấn đề chuyên môn như báo chí, thời sự, xã hội, kinh tế, thời trang, âm nhạc…

ĐĂNG KÝ NGAY

Sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn từ Trung tâm.
Gọi điện tư vấn: 0120 320 4391